YAM_0364_2

SCIENCE • LEARNING • SPACE

Welcome to

What is Science Learning Space ?

Science Learning Space คืออะไร ?

เป็นพื้นที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน  และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ (Science Strengthening) โดยให้บริการและจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของนักศึกษาที่มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆที่มีสาระวิชาการแทรกผ่านทางสื่อต่างๆทั้งในรูปของหนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์ และ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทดลอง ค้นคว้า ปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

What are we Doing here?

STI Talk

พูดคุย รับฟัง แลกเปลี่ยนทรรศนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับเรา พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ต่อไปในเว็บไซต์

GV8A9886

Science Monthly Movie

สัมผัสกับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกับเรา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และความเป็นไปได้ของจินตนาการในภาพยนตร์

theater

Mini workshop

ร่วมกันฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแบ่งปันเทคนิค และองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างนักศึกษาระหว่างภาควิชาและคณะอื่นภายในรั้ว มจธ.

lab2

Maker Space

เรามีพื้นที่สำหรับจัดการทดลอง เพื่อสาธิตแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคนิคการทำการทดลองต่างๆ

lab

Coffee Corner

บริการคอฟฟี่ ช็อป ภายใน Science Learning Space เพื่อเป็นจุดผ่อนคลายระหว่างพลิดเพลินไปกับบรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

coffee

Science Clinic

เราจะพาคุณพบกับคลินิคความรู้โดยอาจารย์จากหลายภาควิชาสับเปลี่ยนประจำศูนย์ เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

teach

Let’s go to reservation page !

present EVENT

Science Clinic

Start 15 Feb 2016

0Weeks0Days0Hours0Minutes0Seconds

Upcoming Events

Mini Workshop

“วิทย์ชิดศิลป์”

วิทยากร : อาจารย์พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม (ผู้เชี่ยวชาญในการวาดภาพสีน้ำ)
วัน/เวลาในการฝึกอบรม : วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 และวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 12.30 น.-17.00 น.

หลังมิดเทอม ทำอะไรดี?

“นิทรรศการรักษ์สรรพสิ่ง เพื่อโลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์”

Coming soon

Coming soon

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

SLS NEWS

Science Articles

19422(1)

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498

Super-blue-blood-moon-eclipse-889x481

“ซูเปอร์มูนสีเลือด” เตรียมเกิดขึ้นอีกครั้ง ในรอบ 150 ปี !!!

          คนไทยเตรียมตัว รอดูปรากฏการณ์ซูเปอร์มูนสีแดง เกิดพิเศษในรอบ 150 ปี ที่สำคัญ คนไทยสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน

World Scientist

If you can’t explain it simply,
you don’t understand it well enough.

Albert Einstein

Meet our STAFF

See us on Monday Friday ; 8:00 am -19:00 pm

Contact US

Location MAP

© Copyright - Science Learning Space : Faculty of Science ; KMUTT