นาซา!! จับภาพ พีระมิดบนดาวอังคาร?!?

ยานนาซาโรเวอร์ จากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา จับภาพวัตถุปริศนาบนดาวอังคาร รูปทรงคล้ายพีระมิด  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์ ‘มิรเรอร์’ รายงานข่าว กรณีที่ยานนาซาโรเวอร์ จาก องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา สามารถจับภาพวัตถุปริศนา รูปทรงคล้ายพีระมิด บนดาวอังคาร

12036753_879216862169289_1279582034804153087_n

          ซึ่งจากประเด็นดังกล่าว ทำให้นักทฤษฎีสมคบคิด ตั้งข้อสังเกตว่า วัตถุดังกล่าว เป็นหลักฐานของอารยธรรมโบราณของมนุษย์ต่างดาว  ในขณะที่ทฤษฎีที่มีความแตกต่างหลากหลายออกไป ได้มีการแตกเสียงว่าวัตถุดังกล่าว เป็นเพียงส่วนปลายของผืนแผ่นดินที่โผล่ออกมาเบื้องบน และน่าจะมีการเชื่อมต่อเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ด้านล่าง

          จากการพบวัตถุดังกล่าวทำให้มีการตั้งข้อสังเกตผูกโยงไปถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลก ตามที่ได้มีการพูดถึง พิสูจน์ ค้นหากันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งยังไม่มีผู้ใดสามารถยืนยันได้อย่างหนักแน่นว่า สิ่งมีชีวิตนอกโลก หรือมนุษย์ต่างดาว มีอยู่จริงหรือไม่ ?

หรือพีระมิดคืออนุสรณ์ที่มนุษย์ต่างดาวต้องสร้างไว้เพื่อบอกแก่ชนรุ่นหลังว่า “ข้ามาเยือน” ?!?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *