ข้อมูลใน QR Code

1

Ethylamine (เอธิลามีน)  เป็นของเหลวหรือแก๊ส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย

ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสีย้อม ใช้สกัดตัวทำละลายสังเคราะห์สารอินทรีย์ กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และทำให้ยางลาเท็กซ์คงตัว

2

Acetylene (อะเซทิลีน)  เป็นแก๊สที่ไม่มีสี ติดไฟได้ง่ายโดยธรรมชาติ ไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตจะเติมกลิ่นกระเทียมเพื่อเตือนผู้ใช้ในกรณีเกิดการรั่ว

อะเซทิลีนถูกใช้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงในการเชื่อมด้วยออกซิเจนอะเซทิลีน ใช้ในงานตัด งานเซาะร่อง การเผาให้ความร้อน งานทำความสะอาดเคลือบผิวแข็งหรือปัดเป่า ผงฝุ่นโลหะ ด้วยเปลวไฟและในอีกหลายกระบวนการให้ความร้อนสูง สามารถเชื่อมเหล็กได้

3

Salicylic Acid (กรดซาลิไซลิก)  มีรูปร่างเป็นผงหรือผลึกไม่มีสี สามารถผลิต และสังเคราะห์ได้จากธรรมชาติ และการสังเคราะห์ทางเคมี พบเป็นองค์ประกอบของพืชหลายชนิด

เป็นสารที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง อาทิ ใช้เป็นส่วนผสมเครื่องสำอาง ใช้เคลือบรักษาผลิตภัณฑ์การเกษตร ใช้สำหรับการป้องกัน และกำจัดจุลินทรีย์ เป็นต้น

4

Benzene (เบนซีน)    เบนซีน เกิดขึ้นได้จากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น ไฟป่า และ ภูเขาไฟระเบิด นอกจากนี้แหล่งที่พบทั่วไป คือ เกิดจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมที่สำคัญ สารตั้งต้นในการผลิตยา พลาสติก ยางสังเคราะห์ และสีย้อม เป็นองค์ประกอบตามธรรมชาติของปิโตรเลียม เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติก ไนลอน และผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น สารหล่อลื่น สี ยาง เป็นต้น

5

Ethane (อีเธน)  เป็นสารไฮโดคาร์บอนอิ่มตัวชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการเปลี่ยนแปลงของซากพืชและสัตว์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของก๊าซธรรมชาติ และมักพบอีเธนปริมาณเล็กน้อยละลายอยู่ในน้ำมันดิบ

ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ที่ใช้ผลิตเม็ดพลาสติก เส้นใยพลาสติกชนิดต่างๆ การใช้ประโยชน์โดยตรงจากอีเธน คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิง

6

Acetic acid (กรดอะซีติก)  เป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในน้ำส้มสายชู (ไม่ใช่พืชตระกูลส้มซึ่งให้กรดซิตริก) มีรสเปรี้ยวและกลิ่นฉุน จะแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 16.7 °C มีลักษณะเป็นผลึกใส กรดชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อน

เป็นสารที่ใช้ในโรงงานผลิตพลาสติก และยังใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำส้มสายชู

7

Methane  (มีเธน)  เป็นก๊าซไม่มีสี ติดไฟได้ เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของแก๊สธรรมชาติ อาจได้มาจากการหมักมูลสัตว์และนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงราคาถูก

ก๊าซมีเธนอาจพบได้ในชั้นถ่านหิน (Coal Bed Methane) โดยจากกระบวนการเกิดถ่านหินทำให้ก๊าซสะสมตัวและกักเก็บอยู่ในช่องว่างในเนื้อถ่านหิน

8

Formaldehyde (ฟอร์มาลดีไฮด์)  เป็นสารละลายใน ไม่มีสี แต่มีกลิ่นที่เฉพาะตัวเป็นอย่างมาก สามารถรวมตัวกับน้ำและแอลกอฮอล์ แต่ไม่สามารถใช้ร่มกับ ด่างทับทิม ไอโอดีน และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ประโยชน์ของสารฟอร์มาลดีไฮด์นั้นถูกใช้ใน หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการแพทย์ เอาไว้ทำฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา และนำไปเป็นส่วนผสมในการดองศพแช่ศพ อุตสาหกรรมความงาม นำมาใช้ผสมในสีทาเล็บ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก สิ่งทอ ทำกาววิทยาศาสตร์ ทำสีทาบ้าน น้ำยาเคลือบเงาไม้

9

Ethylene (เอธิลีน)  เป็นแก๊สไฮโดรคาร์บอนที่มีโมเลกุลเล็ก  เกิดจากการเผาไหม้และผลิตได้ตามธรรมชาติระหว่างการสุกของผลไม้ กระตุ้นการหายใจของผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว

แก๊สเอธิลีนใช้เพื่อการบ่มผลไม้ การบ่มผลไม้ด้วยก๊าซ ในรูปแบบเอธิลีนสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยใช้เอธิลีนที่เก็บในถังบรรจุภายใต้ความดัน เปิดเข้ามาในห้องเก็บที่มีผลไม้วางเรียงอยู่

10

Dimethyl Ether (ไดเมธิลอีเทอร์)  เป็นก๊าซกลุ่มอีเธอร์ไร้สีมีกลิ่นอ่อนๆ สามารถละลายน้ำได้

ปรากฏอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มการทำสเปรย์แบบแอโรซอล (Aerosol) ซึ่งถูกนำมาแทนที่การใช้สารกลุ่มซีเอฟซี (CFC; Chlorofluorocarbons)

11

ชาลส์ โรเบิร์ต ดาร์วิน (Charles Robert Darwin) เป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้ทำการปฏิวัติความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับที่มาของสิ่งมีชีวิต และเสนอทฤษฎีซึ่งเป็นทั้งรากฐานของทฤษฎีวิวัฒนาการสมัยใหม่ และหลักการพื้นฐานของกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) เขาตีพิมพ์ข้อเสนอของเขาในปี ค.ศ. 1859 ในหนังสือชื่อ The Origin of Species (กำเนิดของสรรพชีวิต) ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา

13

หลุมดำ (black hole) หมายถึง เทหวัตถุในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมาก ไม่มีอะไรออกจากบริเวณนี้ได้แม้แต่แสงยกเว้นหลุมดำด้วยกัน เราจึงมองไม่เห็นใจกลางของหลุมดำ ถ้าหากวัตถุหลุดเข้าไปในขอบเขต วัตถุนั้นจะต้องเร่งความเร็วให้มากกว่าความเร็วแสงจึงจะหลุดออกจากขอบเขตได้ แต่เป็นไปไม่ได้ที่วัตถุใดจะมีความเร็วมากกว่าแสง ผลลัพธ์ก็คือ วัตถุนั้นไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไป