00123

ประกาศ…!!! ปิดให้บริการชั่วคราว

SLS NEWS…!!!

Science Learning Space
ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว เป็นเวลา 1 วัน

ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ชั้น 1
เพื่อเป็นสถานที่ในการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันทำการถัดไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

Science Learning Space
โทร. 02 470 9564

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *