11.13

พิธีสวดมนต์ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โครงการ  “คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ร่วมใจ สวดมนต์ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลที่สนใจ                                                                                                                   ร่วมใจสวดมนต์ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                                                                                 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

 

ทุกวันจันทร์  เวลา 15.00 – 16.30 น.                                                                                                                                                                                                    ณ  Science Learning Space                                                                                                                                                                                                             อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์                                                                                                                                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตามกำหนดการ  ดังนี้
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
วันที่ 7,14,21,28 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 9,26 ธันวาคม 2559
วันที่ 9,16,23,30 มกราคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-4708908 (คุณพรไพรินทร์)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *